Kredittkort
Kredittkort

La oss først avklare en vanlig misforståelse. Hverken Visa eller MasterCard utsteder kredittkort. I selskapenes spede begynnelse utstedte de kort, men de har for lengst spesialisert seg på å drive nettverkene som gjør det mulig å flytte penger verden rundt. Forskjellige banker verden rundt leier seg også inn som brukere av dette nettverket. Når du får et kredittkort så er det altså utsted av din bank, men kortet gir deg tilgang på nettverket til Visa eller MasterCard, eller andre liknende selskapers nettverk.

Betingelsene for kredittkort fastsettes hovedsakelig av utsteder

Betingelsene for ditt kredittkort fastsettes hovedsakelig av utstederen av kortet selv om Visa eller MasterCard dikterer noen av rammene rundt hvilke vilkår en bank muligens kan tilby. Siden nettverksselskapene forlanger en del av transaksjonssummen som kompensasjon for tjenesten de gir, er det for eksempel gitt at utsalgssteder betaler 3% av salgssummen til utstederne av kredittkort, som så leder deler av denne summen tilbake til nettverkets eier.

Det store spørsmålet er ikke Visa eller MasterCard

Det store spørsmålet som man møter når man skal finne det beste kredittkort, er ikke om kortet gir tilgang på nettverket til Visa eller MasterCard. Selv om Visa-nettverket er det klart største, er det ingen kvalitativ forskjell på tjenestene som de to tilbyr. I de fleste byer i verden finner man i dag både minibanker og utsalgssteder som aksepterer begge korttypene. Det man heller burde se på når man skal velge det kredittkortet som er best for en selv, er hvilke betingelser som utstederen, den lokale banken har å tilby, og hvilke fordeler og ulemper som følger med det enkelte kortet.

Les denne artikkelen: Visa eller MasterCard?