Kredittkort
Kredittkort

Det finnes mange useriøse aktører som driver med hjelp til folk som er havnet i uhåndterlig gjeld. Gjeldsoffer-Alliansen er et hederlig unntak, som hjelper deg med gode faglige råd hvis du ikke lenger makter å betjene gjeld som du har samlet. Selv om man kan føle skam og skyld hvis man har brukt kredittkort for ofte, eller ikke lenger er i stand til å betjene annen gjeld, så møter man her forståelse og folk som kan kjenne seg igjen i situasjonen.

Ansvarlig bruk av kredittkort

Å bruke kredittkort på ansvarlig vis (hvordan? – les mer her) er noe som de fleste klarer, men ikke alle. Gjeldsoffer-Alliansen interesserer seg spesielt for de som organisasjonen selv betegner som gjeldsoffer. Her snakker man gjerne om folk som lenge var flittige betalere, men som på grunn av utenforliggende faktorer ikke lenger klarte å gjøre opp for seg.

Gjeldsoffer-Alliansen hjelper deg gjennom problemene

Det som for eksempel menes er da kunder som over lang tid har klart å gjøre opp for sine kredittkortkjøp, men at det gikk galt et annet sted. Ofte spiller tragedier en rolle i dette. Kanskje fikk man en knekk på grunn av uhell eller død i nære relasjoner, eller man ble lurt av en forretningskontakt. Om du føler at dette er en treffende beskrivelse av din situasjon, eller om du trenger hjelp av andre grunner, er det bare å ta kontakt. Gjeldsoffer-Alliansen her en egen gjeldskrisetelefon, som kan gi deg de første rådene og veiledning gjennom problemene. Om du ønsker videre hjelp anbefales det at du melder deg inn for å få den støtten du trenger.