Kredittkort
Kredittkort

Nordmenn er verdensmestre i kortbruk, både debet – og kredittkort. Hittil i år er det utført over en milliard transaksjoner innen –og utenlands. Det sier litt om hvorfor det i dag er snakk om «det kontantløse samfunnet». Det har ikke alltid vært slik. Tidligere var kontanter mest brukt og et fåtall betalte med kort.

Opprinnelsen til kredittkort

I 1950 var amerikaneren Frank McNamara på restaurant, men hadde glemt lommeboken. McNamara’s løsning på dette var at han signerte visittkortet sitt og ga servitøren. Han ga beskjed om at han kunne få en faktura tilsendt kontoret, og på den måten gjøre opp for seg. Dette gjorde at denne oppfinnelseslystne amerikaneren mente det måtte finnes et system for betaling om man ikke hadde kontanter. Dette førte til opprettelse av Diners Club, slik at en kunne betale for maten med et kredittkort. Moteller, restauranter og bensinstasjoner så muligheten for økt salg og aksepterte dermed også kortet.

Veien videre

Bank of America fikk interesse for dette nye kortsystemet og lanserte dermed sine egne kredittkort. I dag er disse kortene borte, men lever videre under merkenavnet VISA. Deretter kom enda et, Masterchange, som i dag er MasterCard. I 1958 kom American Express, med dette kortet kom også den internasjonale lanseringen. Til å begynne med var bruk av kort mest interessant for forretningsfolk. Dette endret seg gradvis da den første minibanken kom i 1970. Minibankens lansering endret bruk av kort. Over tid ble sjekkene, som var datidens alternativ til kontanter, byttet ut med kort. Etter hvert har da også mye av kontantbetalingen blitt byttet ut, og i dag er betaling med kort en hverdagslig ting for de fleste.