Kredittkort
Kredittkort

Leser man godt gjennom kredittkortavtalen man får fra banken, vil en se at det også finnes en god del plikter for brukeren av et kredittkort. Disse er like viktige å lese gjennom som bankens betingelser. Slik at du blir bevisst hva som kreves av deg.

Generelt

Det er en selvfølge at en plikter å betale tilbake benyttet kreditt. Det er også din oppgave å følge med på dato for betalingsfrist. Det vil ikke hjelpe deg å klage på sen postgang eller annet. Tilbakebetaling faller kun på deg, men får du problemer er det du som skal kontakte banken og ikke omvendt. Du har også ansvaret for at kredittkort og kode oppbevares forsvarlig, og etter anbefalingene til banken. Oppstår det problemer eller andre situasjoner i forhold til kortet eller bruk av dette, er det din plikt å informere banken om hvilke problemer.

PIN – kode, misbruk eller stjålet kredittkort

Banker har klare retningslinjer for oppbevaring av PIN – koden. Helst skal den læres utenat. Oppbevarer du den skriftlig skal den ikke oppbevares med kortet. Det er din plikt å følge dette, og det kan få konsekvenser om kortet blir stjålet eller misbrukt, hvis dette ikke følges. Du har også ansvaret for å melde tapt kredittkort, eller stjålet kort til banken din, slik at kortet blir sperret med en gang. Unnlater man å følge disse retningslinjene kan det hende at banken oppfatter det som grov uaktsomhet, og om du da er blitt frastjålet kortet kan du alene stå ansvarlig for eventuell sum for svindel. Følger du opp pliktene dine på dette, vil kredittkortutstederen kunne hjelpe deg med å få erstattet beløpet.