Kredittkort
Kredittkort

Kredittkort og debetkort er som oftest de betalingskort, som forbrukere betaler med for å få deres varer i butikkene. Unge har primært debetkort, men helt generalisere kan man ikke, da andre aldersgrupper også benytter debetkort. I teksten nedenfor kan du lese hvilke karakteristika og dermed også forskjeller det er på de to nevnte betalingskort.

Kredittkort

Kanskje tenker du at kredittkort dekker bredere, enn det som er tilfellet. Et kredittkort er karakterisert ved den unike egenskap som kalles kreditt, hvilket navnet også indikerer. De mest kjente kredittkortene finner du i Diners Club og Visa. Der hvor man best kan skille kredittkort fra eksempelvis debetkort henger sammen med når kjøpsbeløpet blir trukket fra kundens konto. Betaler du med et kredittkort, så trekkes ikke beløpet fra din konto akkurat etter at selgeren/butikken har fått transaksjonsopplysningene. Dette avhenger i stedet av hvilken avtale du har med din kortutsteder om når beløpene trekkes på din konto. Man kan eventuelt forestille seg et scenarium, hvor du betaler for månedens kjøp på én gang på et vist tidspunkt i måneden.

Debetkort

Et eksempel på et populært debetkort er MasterCard Debet og Visa Electron, som blant annet mange unge mennesker benytter seg av. Et debetkort er i motsetning til et kredittkort kjennetegnet ved at kjøpsbeløpet heves umiddelbart etter at selgeren/butikken har mottatt opplysninger om transaksjonen. Dette henger også sammen med at et debetkort er knyttet direkte til en bankkonto, så din bank også ofte er kortutstederen, når du eier et debetkort. Dette adskiller det fra kredittkort, som hyppigere kan utgis av andre kortutstedere. Helt basalt setter kortutstederen av et debetkort altså ikke noe beløp til rådighet, men i stedet forutsettes det at det er penger på kontoen, som kortet er knyttet til – ellers avviser terminalen ditt kjøp i butikken!

Grunnleggende kan man si at debetkort er til personen som vil ha sikkerhet for at det alltid er dekning på kortet når han/hun betaler for en vare i butikken. På den annen side er et kredittkort fremragende til personer som har pengepungen i orden og bruker kortet sitt ofte.