Kredittkort
Kredittkort

Hvis du bruker kredittkort for å forsøke å flytte gjeld, eller utgifter frem i tid, eller med andre ord, for å skyve problemene foran deg, gjør du ting verre. Kredittkort er nyttige for folk som vil betale for seg på gunstig vis, og som etterpå husker å betale regningen. Mange kredittkort gir deg også medlemsfordeler, som rabatter på forskjellige varer. Kortet kan også fungere som en bøffer for å ta den økonomiske støyten av at noe uforutsett skulle dukke opp. Klassiske eksempler at noe må fikses på bilen, eller at Cola havnet i lapptoppen.

Kredittkort betyr ikke at du har bedre råd

Dette er greit å bruke kredittkortet på fornuftig vis. Det som gjerne gjør slutt på mora er hvis man bruker kredittkort for å kjøpe ting som man egentlig ikke har råd til. Et sikkert kjennetegn på at ting er i ferd med å gå galt er om en bestandig lever på lånte penger, uten å være i stand til å betale tilbake, slik at gjelden begynner å stable seg. Et annet varsko er at du kjøper varer som du ikke trenger, og som du egentlig ikke har råd til. Det betyr i så fall at du har tatt dårlige valg og at du ikke burde ha kredittkort.

Vær sikker på at du kan betale regninga

Det kan være lurt å legge penger til side, i en bank eller i et aksjefond. Ingen har nemlig lyst på en høy kredittkortgjeld som går ubetalt. Et personlig budsjett, kan være lurt for å få oversikt over egen situasjon. Skulle du være ute og kjøre allerede. Kan det bare anbefales at du går til banken din, og tar opp et lån for å dekke kredittkortgjelden. Det er rimeligere i det lange løp.