Kredittkort
Kredittkort

VISA er et betalingssystem som brukes både for kredittkort og debetkort, VISA er altså selskapet som styrer nettverkene rundt omkring i verden, og som har utviklet de sikrede betalingsmetodene som vi bruker i dag. Kredittkortene er det bankene som utsteder kortene, som har ansvar for.

VISAs samarbeid med banken

Kredittkort er gjennom VISA knyttet til et betalingssystem. VISA leverer dette betalingssystemet til bankene, som utsteder kredittkort. VISA er ansvarlig for å levere løsninger som fungerer, for eksempel med henhold til internett og sikring av betaling. Det samme gjelder for sikre løsninger for terminaler og annen teknologi. Dette gjør VISA gjerne gjennom lokale partnere som gjennomfører teknisk vedlikehold rundt om i verden. Alle ting som går på selve kortet ditt, er bestemt av din egen bank. Det gjelder både gebyrer og rentesatsen. Gebyrer som du må betale på et brukersted er ikke direkte bestemt av VISA, men av innehaveren av brukerstedet.

Nye betalingsmetoder

Den teknologiske utviklingen har gått rasende fort. I løpet av en generasjon har vi fått både internett og mobiltelefoner som allemannseie, og dette påvirker måten VISA må jobbe på for å henge med. Stadig finner firmaet ny enkle løsninger for brukerne av systemet. I 2013 kom den siste nyvinningen som kalles VISA kontaktløs, VISA mobil kontaktløs, og VISA personlige betalinger. Disse har enda ikke spredd seg til hele verden, eller i hele Norge, og kan fortsatt ses på som et prøveprosjekt. I nærmeste fremtid vil systemet spres, slik at det kan finnes over hele verden. Systemet er enkelt og greit. Man holder kortet, eller en chip i nærheten av en liten radio, som leser av informasjonen trådløst.