Kredittkort
Kredittkort

Kredittkort benyttes i stor grad til betaling, spesielt ved netthandel. Da blir man bedt om å oppgi kredittkortnummer. Norske nettsider ber i tillegg om ekstra informasjon, for å sikre at det faktisk er du som bruker kortet. Blant annet BankID tas i bruk.

Betydningen av kredittkortnummeret

Tallrekken du finner på forsiden av et kredittkort er kredittkortnummeret. Tallrekken har ofte rundt 16 siffer, og alle sifrene har sin betydning. Til sammen er den en unik kode som identifiserer deg og kortutstederen. Hvilken kortutsteder, og bransje kortutsteder tilhører, finnes i de første seks tallene. Tallene som kommer etter disse er koden som identifiserer deg. Helt til slutt står et tall som er et ekstra kontrolltall. Totalt gir altså koden en mengde informasjon som vi normalt ikke tenker over. Det kan være smart å passe godt på dette nummeret slik at uvedkommende ikke får tilgang til det.

Svindlere kan tappe kredittkort om de har kortnummeret

Du bør passe på kredittkortnummeret ditt, og ikke gi det til andre uten videre. I Norge har vi et rimelig godt system med ekstra sikkerhet gjennom chip i kortet, og ofte BankID ved netthandel. Dessverre er ikke alle sider en handler på like sikre. Det er på slike steder en svindler kan benytte dine kredittkortopplysninger for å shoppe. Enkelte sider krever navn og kredittkortnummer, og du har betalt. Det betyr altså at svindleren trenger ikke selve kortet. En god regel er å aldri gi opp kredittkortnummer blant annet over telefon. Gjør du det bør du være 100% sikker på at personen i den andre enden er den han/hun gir seg ut for å være. I tillegg er det smart å signere i navnefeltet på kortet ditt. Mister du det vil svindel med kun kort og navn bli litt vanskeligere.