Kredittkort
Kredittkort

Å ha flere kredittkort er i noen tilfeller lurt. Det kan være på grunn av fordelspakkene eller til bruk i forskjellige situasjoner, eller om en trenger reservekort på ferie. Renteutgiftene kan bli høye om en ikke klarer innfri kredittene innenfor de rentefrie dagene. Det er da en del kan oppleve at de ikke klarer håndtere de ekstra utgiftene.

Utgifter på flere kredittkort

Å ha flere kredittkort koster for enkelte mer enn det smaker. Da tenker vi på renteutgiftene som følger med. Betaler en all benyttet kreditt innenfor den rentefrie perioden går dette fint, men om en ikke gjør da koster det. La oss gi deg et grovt regnet eksempel: Du har 3 forskjellige kort, og renten ligger rundt 22% på disse. Totalt har du kredittgjeld på kr 30 000. Betaler du ned litt og litt gjennom et år vil du faktisk betale så mye som opp mot kr 10 000 i renteutgifter. Eksemplet er kun for et år, lengre tid desto dyrere. Dermed kan det være smart å se på andre løsninger om dette utgjør for store kostnader.

Refinansiere og spar penger

Har en havnet i den situasjonen at renteutgiftene på kreditten er blitt for høye bør en finne løsninger før en får problemer på grunn av dette.
Bruker vi eksemplet ovenfor og sammenligner med et lån vil en fort se at det vil lønne seg å refinansiere. Et forbrukslån på kr 30 000, med en gjennomsnittlig effektiv rente på 15%, gir rentekostnader rundt kr 2 500 på et år. Det betyr at om du låner kr 30 000 over et år, og løser inn alle dine 3 kredittkort, sparer du så mye som rundt kr 7 500 kun på rentene. Kanskje er ikke nye lån løsningen du ser for deg, men i et tilfelle som dette vil det være smart.