Kredittkort
Kredittkort

Samfunnsmessig er menn og kvinner likestilte, men på enkelte områder ser man at kjønnsforskjellen kommer frem. Dette gjelder blant annet på hvor mange som har kredittkort, og hvordan en benytter kortet. Undersøkelser viser at her er det en markant forskjell.

Bruk av kredittkort

Det er gjort undersøkelser på hvordan menn og kvinner benytter kredittkort, og hvor de eventuelle forskjellene ligger. I tallene kan en se at kvinner er de hyppigste brukerne av kort, men til mindre kjøp. Menn drar kortet sjeldnere men handler dyrere. Det viser seg også at det er forskjell på hva man betaler med kortet. Kvinner benytter oftest kortet til å betale for mindre innkjøp, som klær, mat og tilbehør, til seg selv eller familien. Menn benytter ofte kortet til de store innkjøpene som for eksempel elektronikk eller ferien til familien. Hvorfor det er slik sier ikke undersøkelsen noe om, men det antydes at dette skyldes at kvinner har et større behov for trygghet ved bruk av kreditt, og dermed ikke tar sjansen på de store summene tilfelle noe ikke går etter planen økonomisk.

Flere menn enn kvinner

Kvinner er altså antageligvis mer avhengig av trygghet, og det kan være derfor det også er forskjeller på andelen kvinner og menn, som eier et kredittkort. Undersøkelsen viser at hver fjerde kvinne ikke har kredittkort, mens hos mennene er det kun en av ti som ikke har et. Disse resultatene kan en også til dels finne frem til ved å se på hvem som topper statistikken for betalingsanmerkninger. Her går mennene definitivt av med seieren. I tillegg viser det seg at kvinner og menn sparer penger på forskjellige måter. Menn er mer risikovillige og sparer oftere i aksjer, mens mange kvinner holder seg til å spare i form av forbruk og i bank.