Kredittkort
Kredittkort

Du er helt sikkert klar over at man kan utsette betalingen på et kredittkort med nesten to måneder før rentene begynner å løpe, slik at man ikke er nødt til å betale ekstrakostnader for å bruke et slikt kredittkort. Men regningen (fakturaen) på kredittkortet kommer uansett en gang i måneden, og den må betales uansett.

Følg med på forfallsdatoen

De fleste kredittkortselskaper sender ut en faktura hver måned med et minimumsbeløp som må betales. Ofte er dette på en viss prosent av den kreditten du har brukt, og kanskje minst et par hundrelapper uavhengig av utestående beløp.

Det mange tror er at siden man ikke betaler renter før det har gått noen uker, er at man heller ikke trenger å betale denne fakturaen. Men det er feil, for banken skal ha et minimumsbeløp hver måned så lenge du har utestående kreditt på kredittkortet ditt. Derfor lønner det seg å følge med på forfallsdatoen når man har et kredittkort, så unngår man unødvendig pes fra bankens side.

Når begynner rentene å løpe?

Fra du bruker kredittkortet første gang, så har man en rentefri betalingsutsettelse på inntil 40 til 50 dager (varierer fra bank til bank). Det koster ikke noe i denne perioden, og så lenge du betaler ned all kreditten du har brukt før denne perioden er over, så er det uproblematisk for din del.