Kredittkort
Kredittkort

Selv om desember ikke er helt over enda er det kommet tall som viser at vi benytter kort som aldri før. Samtidig bruker vi også enda mer penger enn tidligere. Bruken av kredittkort er alarmerende mener Finanstilsynet og enkelt kjente økonomer. Dette er helt klart riktig om en ikke bruker kreditt med fornuft.

Fornuftig bruk av kredittkort

Betal gjerne julegaver og julematen med kredittkort, men bruk kreditten med fornuft. Den skal tross alt betales tilbake. I tillegg er det smart å tenke over hvor mye en vil bruke som julebudsjett. Alt etter hvilken avtale du har på kortet ditt har du en rentefri periode. I denne perioden bør du betale inn hele kreditten. Da vil du holde deg innenfor det budsjettet du har, og slipper overraskelser i form av sure rentepenger. Utsetter du deler av betalingen bør en være oppmerksom på at den rentefrie perioden faktisk faller bort. Da betaler en rente for hele perioden.

Ekstra kostnader ved utsettelse av betaling

Det er gjort analyser for en av de store bankene angående julen 2013, og benyttet kreditt. Det viser seg at av alle, som betalte med kredittkort, er det enda 4% (100 000), som enda betaler ned på kreditten. Da blir julen 2013 fort dyrere enn nødvendig. Tenk deg at du bruker kr 15 000 julen i kreditt. Har du en gjennomsnittsrente på rundt 23% betaler du faktisk rundt kr 1 700 i renter, over et år. I tillegg benytter du kanskje kreditt til andre innkjøp i løpet av året, og da koster det selvfølgelig enda mer. Det kan være fornuftig å tenke over hvordan en bruker kortet, også i julen.