Kredittkort
Kredittkort

Som norsk kredittkortkunde har man en del spesielle rettigheter, som gir krav til refusjon. Hvis noe du har kjøpt, viser seg å ha store feil eller mangler kan det hende at du har rett på å få returnert hele kjøpesummen. Men der er alltid en hake. Ordningen forutsetter visse betingelser for i hvilke rammer handelen ble inngått. Som kjøper ligger det et stort dokumentasjonsansvar på deg. Dette inkluderer ting som kopier av samtaler med selger, samt kvitteringer eller billetter. Hvis du har det på stell, blir det også lettere å forklare kravet som du stiller til selskapet.

Du må ha brukt kredittkort for å gjennomføre handelen

Selve transaksjonen må ha skjedd med kredittkort fra selskapet du stiller kravet til. Det er ikke nok å bare være innehaver av et kort. En annen betingelse er at handelen skal ha vært med en profesjonell part, det vil si et selskap eller et person-foretak med registrert organisasjonsnummer. Har du gjort en handel med en privatperson kan ikke kredittkortselskapet hjelpe deg.

Dokumentert Mangel

Den tredje betingelsen er at varen som saken omhandler skal ha objektive mangler. Som et eksempel kan vi ta at du kjøper deg ett nytt nettbrett online, og betaler med kredittkort. Når varen leveres, åpner du forpakningen og finner at der er et skår i skjermen. Den vanlige fremgangsmåten vil da være å kontakte selskapet som du kjøpte varen av. Ta gjerne et bilde og send dem en e-post. Vanligvis er selskapene rimelige og vil prøve å finne en minnelig løsning. Skulle dette ikke være tilfellet, som for eksempel ved konkurs, kan kredittkortselskaper hjelpe deg. Dokumenter at du har vært i kontakt med selger, og vis hva som skjedde, slik at du får kjøpesummen refundert.