Kredittkort
Kredittkort

Det skjer at en blir svindlet på nett, selskaper går konkurs eller at en vare ikke stemmer med bestillingen. Har en da betalt med kredittkort er det muligheter for å få pengene tilbake.

Regulert gjennom Finansavtaleloven

Avtaler om kreditt og kredittkort reguleres gjennom Finansavtaleloven. Denne skal alle banker og kredittkortselskaper forholde seg til. Dette gjør også at dine rettigheter som forbruker blir ivaretatt, men setter også betingelser for hva som er ditt ansvar. Paragraf 54b i dette lovverket omhandler hvordan en går frem ved erstatningskrav for feil/mangler ved en vare/tjeneste. Er varen/tjenesten betalt med kredittkort kan du klage til banken og kreve pengene tilbake derfra. For å kunne fremme et slikt krav må du vise til, at selgeren ikke har overholdt sine forpliktelser, og da kan kredittyter være erstatningspliktig.

Fremgangsmåte ved klage/krav

Når du skal fremme et krav opp mot bank, eller kredittkortselskapet, sier Finansavtaleloven hvordan du skal gå frem, for å kunne vinne frem med saken. Varen/tjenesten skal være betalt med kredittkort, og selger skal være registrert som næringsdrivende. Det skal være beviselig at det er feil, eller mangler ved varen/tjenesten. I forkant av at du fremmer krav mot bank/kredittselskap skal du ha forsøkt å løse saken direkte med selgeren. Det er i tilfeller hvor dette ikke fører frem at klagen deretter kan sendes videre til kredittyter, som for eksempel banken. Klagen du da sender skal vøre i skriftlig form, samt inneha dokumentasjon på feil, eller mangler. I mange tilfeller får en da pengesummen erstattet. Det kan i forkant i av hele prosessen være smart å lese litt i lovverket også på egen hånd.