Kredittkort
Kredittkort

Et kredittkort kan veldig enkelt tappes av uvedkommende om du ikke bruker kortet sikkert. Sikkerhet for et kort vil si alt fra å lage en PIN-kode til hvordan du benytter det, og hvor. Du har selv ansvaret for å overholde sikkerheten, og taper du penger på grunn av usikkert bruk risikerer du å måtte bære tapet selv.

PIN – koden på kortet

Når du får et kredittkort er første sikkerhetssteg å velge en sikker PIN – kode. En kode bør ikke inneholde tall som kan kobles opp til deg eller din familie. Velg derfor, for eksempel, ikke tall fra telefonnumre eller fødselsdatoer. Deretter bør du lære deg koden utenat. Må du skrive den ned, i frykt for å glemme den, oppbevar aldri kode og kort på samme sted. I tillegg bør ikke koden skrives i klartekst, skriv ned slik at det ikke er mulig skjønne hva det er for uvedkommende. Enkelte svindlere benytter seg av telefon eller mail, og utgir seg for å være banken din. De vil hevde at noe er feil, og de trenger PIN – koden, og kortnummeret ditt, for å sjekke sine systemer. Gi aldri fra deg koden, ikke engang til banken din.

Bruk kortet på en sikker måte

Det første sikkerhetstipset er; signer bak på kortet (hvit rute) med engang kortet er mottatt. Benytter du kredittkort i betalingsterminaler, eller minibanker, se til at ingen kan se PIN – koden når du taster den inn. Skjul nummertastene med hånden din. Handler du, som mange andre nordmenn, på nett er det enkelte ting en skal være oppmerksom på. Det gjelder blant annet nettadressen til betalingssystemet som benyttes. Denne adressen bør begynne med «https», som vil si en sikker side. Ta alltid vare på kvitteringer/betalingsbekreftelse for betalinger på nett, og sammenlign beløpet opp mot den månedlige fakturaen.