Kredittkort
Kredittkort

I dagens Norge er bruk av kort blitt den vanligst formen for betalingsmiddel, herunder også kredittkort. Ja, det har sågar vært snakket om «det pengeløse samfunnet», altså avskaffe penger som mynter og sedler. Dette skyldes den utstrakte bruken man nå har med kort. Alle har et eller annet kort. Kredittkort er blitt vanlig også hos de unge voksne, da aldersgrensen for kortene er 18 år.

Skaffe seg kredittkort

Alle over 18 kan, som tidligere sagt, skaffe seg et kredittkort. Kortene kan man få i banken eller ved å kontakte et selskap med denne tjenesten, for eksempel re:member ( du finner dem her på nettstedet). Kortene er for det meste tilknyttet Visa eller MasterCard, de to gigantene på verdensbasis på slike tjenester. Det som kreves av deg er i første omgang at du har en bankkonto. Er man ung kan det være at kredittgrensen på kortet blir lav, fra rundt kr 5 000, men dette kan variere. I tillegg til bankkonto blir man også kredittsjekket.

Betingelser og vilkår for kredittkort

Selskapene som formidler kredittkort opererer med noe forskjellige betingelser og vilkår for bruk av kortet. Når du har søkt om å få et kort blir du normalt kredittsjekket, og deretter fastsettes renter og kredittgrense. Alle selskapene og bankene har rentefrie perioder, de første 30 dagene etter bruk, eller flere dager. I denne perioden kommer betalingsfristen. Du kan da velge å betale inn hele beløpet eller delbeløp. Det en skal være oppmerksomme på er at regningen som kommer ofte er på et minstebeløp. Ofte må du selv sjekke total bruk av kreditten. Betaler du kun minstesatsen løper renten på det resterende. Det kan bli dyrt, så sjekk nøye hva som gjelder for ditt kort.