Kredittkort
Kredittkort

De som har opplevd å få frastjålet/misbrukt sitt kredittkort kjenner den ubehagelige følelsen som kommer når man nevner kredittkorttyveri. Tyveri av eiendeler og hardt tjenende penger er aldri morsomt, og derfor listes det opp 3 tips, som uten tvil kan medvirke til at du øker din sikkerhet omkring ditt kredittkort.

1. Lagre aldri koden sammen med kortet – heller ikke på en ’pinkode-husker’!

Husk at du aldri må lagre din kode på et stykke papir eller annet som er i kontakt med ditt kredittkort. Det er den største feilen å ha begått, hvis lommetyven skulle ha vært ute på tokt. Utover dette skal man også være svært kritisk overfor disse ”pinkode-huskere”, som bankene utleverer til sine kunder, hvor man kan skrive de fire sifrene i sin kode i forskjellige kasser i en tabell på et stykke papir. Selv om det ikke er så lett å knekke korden ut fra fire sifre, som man ikke umiddelbart vet hvordan skal kombineres for å gi den riktige koden, så er nåtidens kortsvindlere allikevel så dyktige, at de enkelt finner en måte å knekke koden på, selv om den ikke står skrevet sort på hvitt.

2. Hold en avis eller annet for tastaturet når du taster inn din kode

Dette gjør du sikkert allerede, men det kan allikevel ikke understrekes kraftig nok hvor viktig det er å beskytte sin pinkode, når man avslutter en transaksjon i en butikk eller i en automat. Som sagt er nåtidens hackere og svindlere så dyktige, at selv om du står med kroppen for kan de allikevel lure deg for din kode. Det mest sikre er derfor å holde noe stort (f. eks en avis) over tastaturet, når du taster. Dette har i test også vist seg å være det mest sikre mot svindlernes avluringstriks.

3. Vær oppmerksom, men ikke redd, når du handler på nettet

I de aller fleste tilfellene er det helt sikkert og trygt å handle på nettet – også selv om du skal taste inn dine kortopplysninger. Allikevel er det fortsatt huller, hvor hackere og internettsvindlere lokker folk til å utlevere deres kredittopplysninger og deretter lykkes med å ta ut penger fra denne kontoen. Det er i den forbindelsen en fin tommelfingerregel å sjekke at siden er sikret ved å kikke i adresselinjen og se om det står ”HTTPS” til å starte med, noe som betyr at siden er sikret mot hackere. Husk selvfølgelig samtidig på at du aldri må utlevere dine kortopplysninger i noe offentlig rom på nettet eller andre steder – heller ikke selv om det bare er til en personlig venn på Facebook!